Magic Life

Witajcie Na Forum Serwera Magic Life ip Serwera : mtasa://145.239.237.76:20068

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2017-09-14 08:09:34

EuroPoland
Użytkownik
Dołączył: 2017-09-13
Liczba postów: 11
WindowsChrome 60.0.3112.113

Regulamin


I Wstęp

Państwowa Straż Pożarna to umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, której zadaniem jest ratowanie ludzkiego życia oraz mienia. Na serwerze Magic Life, PSP na serwerze przeznaczona jest do walki z m.in. pożarami, powodziami, kolizjami i wypadkami drogowymi i innych miejscowych zagrożeniach. Priorytetem podczas działań ratowniczych jest ludzkie życie.

II. Postanowienia ogólne

Regulamin Państwowej Straży Pożarnej określa prawa i obowiązki funkcjonariuszy na służbie, a także wyznacza poprawne zachowanie poza nią. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać go. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia pracownika od przestrzegania niniejszych zasad. W przypadku nadużycia swojego stanowiska przez funkcjonariusza lub łamania przez niego ustalonych zasad, należy zgłosić ten fakt do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli KG PSP ustali że pracownik nie stosuje się do regulaminu zarząd może podjąć wobec niego sankcje.

Za niestosowanie się do regulaminu PSP mogą zostać nałożone kary, takie jak:
- Upomnienie słowne
- Upomnienie pisemne
- Kara czasowa
- Degradacja stopień niżej
- Wyrzucenie z frakcji

Jednakże KG PSP zastrzega sobie możliwość nadania kary odpowiedniej do sytuacji

W Państwowej Straży Pożarnej wyróżniamy szeregi stopni służbowych podzielonych na korpusy, są to:

Korpus oficerów

Generał Brygadier
Nadbrygadier
Starszy brygadier
Brygadier
Młodszy brygadier
Starszy brygadier
Kapitan
Młodszy kapitan

Korpus aspirantów

Aspirant sztabowy
Starszy aspirant
Aspirant
Młodszy aspirant

Korpus podoficerów

Starszy ogniomistrz
Ogniomistrz
Młodszy ogniomistrz
Starszy sekcyjny
Sekcyjny

Korpus szeregowych

Starszy strażak
Strażak

III. Służba

1. Rekrutacja

Rekrutacje do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej otwiera się okresowo, a jej częstotliwość zależy od Komendanta Głównego oraz Rektora-Komendanta SGSP, którzy decydują o otworzeniu rekrutacji.
Proces rekrutacyjny nie trwa długo. Rozpoczyna się wraz ze złożeniem podania i kończy się w dniu ogłoszenia wyników. Osoby, które pozytywnie przejdą ten proces kierowani są do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej

SGSP jest instytucją przygotowującą kandydatów do służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. W ciągu około jednego miesiąca kadeci przechodzą przez szereg szkoleń, które są niezbędne do pełnienia służby, a także odbywają odpłatny staż w JRG SGSP na stopniu strażaka.

3. Egzamin końcowy SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest to nic innego jak okres szkoleniowy. Po przejściu procesu rekrutacyjnego każdy funkcjonariusz w stopniu strażaka winien stawiać się na wszystkich szkoleniach prowadzonych przez szkoleniowców SGSP. Nieobecność na połowie szkoleń dyskwalifikuje pracownika do przystąpienia na egzamin końcowy.
Po zakończeniu okresu szkolenia pozostaje tylko egzamin – teoretyczny i praktyczny.
Terminy egzaminów wyznaczają szkoleniowcy.

4. Logowanie się na służbę

Każdy funkcjonariusz rozpoczynający służbę ma obowiązek zgłosić ten fakt dyżurnemu. Po zgłoszeniu, obowiązkiem jest oczekiwanie na jego odpowiedź dotyczącą zapisania do pracy na dany sprzęt. W momencie, gdy funkcjonariusz jest pierwszą osobą na służbie ma obowiązek rozpocząć ją jako dyspozytor. W trakcie służby dozwolona jest zmiana dyżurnego, która przebiega w sposób umowny pomiędzy dyspozytorem, a danym funkcjonariuszem, który chciałby objąć stanowisko dyżurnego.
Osoba schodząca ze służby będąca na stanowisku dyżurnego ma obowiązek wybrania innej osoby na owe stanowisko. Logując się na służbę pracownik nie może być w stanie upojenia alkoholowego, gdyż podejmowane przez niego decyzje mogą doprowadzić do nieszczęścia. Co więcej takim zachowaniem funkcjonariusz plami dobre imię jednostki.
Osoby będące wyciszone przez administracje mają zakaz logowania na służbę oraz przebywania na niej.

5. Służba

Podczas pełnienia służby funkcjonariusz zobowiązany jest do korzystania z munduru odpowiedniego do wykonywania czynności służbowych. Pracownik jest zobowiązany do zachowania kultury czynu i słowa, z szacunkiem odnosić się do współpracowników i obywateli, również swoich przełożonych, a także godnie reprezentować jednostkę oraz mundur przez niego noszony.
Funkcjonariusz zobowiązany jest do wykonywania poleceń dyżurnego i przełożonych, a podczas działań ratowniczo-gaśniczych Kierującego Działaniami Ratowniczymi
„Każdy” ruch zastępu dowódca powinien zgłosić dyspozytorowi m.in. wyjazd na akcję, ćwiczenia bądź brak dyspozycyjności spowodowanej brakiem obsady, wtedy dyżurny odpowiednio do sytuacji podejmie konieczne kroki.
Podczas służby funkcjonariusz winien jest przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego (KRD). Wykroczenia, które popełnił funkcjonariusz również podlegają karze. W przypadku nagminnego łamania owych przepisów zarząd frakcji może nadać na funkcjonariusza odpowiednią karę. Wyjątkiem zwalniającym z przestrzegania przepisów KRD jest jazda alarmowa, lecz mimo tego obowiązkowe jest zachowanie ostrożności na drodze. Przejazd alarmowy dozwolony jest tylko wtedy, gdy strażacy udają się do akcji. Bezpodstawne używanie sygnalizacji świetlno-dźwiękowej będzie surowo karane przez zarząd.
Wszystko co się dzieje na służbie obejmuje tajemnica służbowa. Każdy ratownik wstępujący w szeregi Państwowej Straży Pożarnej zobowiązany jest do zachowania owej tajemnicy. Wiąże się to z zakazem podawania informacji osobom trzecim związanych ze służbą, czynnościami wykonywanymi podczas jej pełnienia, a także życiem PSP.
Funkcjonariuszowi na służbie zakazuje się załatwiania spraw prywatnych, a także AFK dłuższego niż 1 min. W przypadku gdy ratownik potrzebuje więcej czasu, winien poinformować dyspozytora i wylogować się ze służby. Należy pamiętać o normach godzinowych w PSP i przestrzegać ich. Każdy strażak ma obowiązek wywiązać się z 10 godzin na tydzień, jednak zarząd frakcji może ustalić uchylenia od owej normy na jakiś okres czasu. Podczas służby zabronione jest uczestnictwo w jakichkolwiek eventach i zabawach, aby udać się na imprezę należy zejść ze służby.
W czasie przebywania na służbie zakazane jest grania w inne gry, które utrudniają pracę. Każdy strażak podczas pełnienia służby ma obowiązek przebywania na odpowiednim kanale służbowym zależnie od przydziału. Osoby nie pełniące aktualnie służby oraz osoby spoza frakcji mają zakaz przebywania na kanałach służbowych. Obowiązuje surowy zakaz „afczenia” na kanałach służbowych podczas pełnienia służby oraz poza nią.
Podczas pełnienia służby jest zakaz bezpodstawnego opuszczania terenu koszar
Każdy pracownik będący na służbie ma obowiązek słuchania się wyższego od siebie stopniem.
Nie wykonywanie owego obowiązku skutkuje zawieszeniem w prawach służbowych.

6. Zarząd

Osoby z Zarządu Państwowej Straży Pożarnej mają możliwość będąc zalogowanymi na służbie nie być przydzieleni na zastęp. Od stopnia Starszego brygadiera nie obowiązuje wyrabianie normy. Osoba może opuszczać teren jednostki, lecz tylko w jasno określonym celu.

7. Zasady korzystania z pojazdów

Każdy wyjazd wozu bojowego zależy od dyspozytora, który wysyła odpowiednią liczbę zastępów do akcji. Wszystkie ruchy wozu muszą być zgłoszone do dyżurnego.
Pojazd winien być naprawiony i być w pełnej gotowości do wyjazdu. Każdy funkcjonariusz obejmuje dane stanowisko w zastępie – kierowca, dowódca, ratownik. Będąc w takim składzie powinni być zawsze gotowi do wyjazdu na akcję. Po usłyszeniu komunikatu nadanego przez dyspozytora mają za zadanie wyjechać do akcji w przeciągu minuty. Przy wyjeździe powinna być ciągła komunikacja z dyspozytorem, zgłaszać wyjazd z koszar, przyjazd na miejsce zdarzenia etc.
Szkoleniowcy oraz egzaminatorzy mają możliwość wyjazdu wozem na odpowiednie szkolenia jednak wcześniej powiadamiając dyspozytora.

8. Jazda alarmowa

Podczas jazdy alarmowej zabrania się wykonywania jakichkolwiek driftów oraz innych czynów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu lądowym.
Choć pojazd jest uprzywilejowany powinien jechać tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego

9. Łączność analogowo-cyfrowa

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę mają obowiązek być w ciągłej łączności z dyspozytorem, jak również z pozostałymi zastępami. Cały proces ma się odbywać na komunikatorze głosowym Mumble, na odpowiednim kanale funkcyjnym, na który zostaliśmy przydzieleni.

10. Awanse

Podczas służby funkcjonariusz ma możliwość awansowania na wyższe stopnie. Każdy awans wiąże się z aktywnością gracza. Jednakże najważniejszym czynnikiem się prowadzącym do awansu jest wiedza strażaka. Awanse nadaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

11. Wypłaty

Wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej należy się zapłata za pełnioną służbę. Wysokość stawki zależy od stopnia służbowego. Im wyższe jest stanowisko, tym wypłata za godzinę pracy większa.

12. Urlopy, nieobecności

Osoby zgłaszające urlop, nieobecność zobowiązana jest do napisania informacji na ten temat w odpowiednim dziale na forum. Urlop może być wzięty na maksymalny okres 2 tygodni, większą nieobecność należy zgłosić do Komendanta Głównego PSP

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
hajsownicy - kutacze - twojemail - skillowo - feniks